LABORATORNÍ TESTY - KRATOM

08.04.2022

Rozbor kratomu DUBEN 2022 na těžké kovy (As, Cd, Hg, Pb) kvasinky a plísně.

Vše NEGATIVNÍ a v souladu s legislativními limity.