NOVINKY OHLEDNĚ REGULACE KRATOMU

07.04.2022


"V aktuálně navrhované novelizaci nařízení vlády o seznamech návykových látek je navrhováno k zařazení mezi 283 nových látek. Kratom ani jeho účinné látky nejsou předmětem této novelizace," uvedl mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob.

Návrh novelizace nařízení vlády již prošel připomínkovými řízeními a v současné chvíli je tento dokument v notifikačním procesu u Evropské komise.

"Hlavním důvodem, proč bylo rozhodnutí o zařazení kratomu na seznam návykových látek odloženo, byl fakt, že z důvodu nedostatku informací neexistovala odborná shoda o zařazení na seznam návykových látek."

KRATOM POUZE PRO DOSPĚLÉ?

Aktuálně se pracuje na legislativní úpravě, která by omezila prodej kratomu pouze na specializované obchody a umožnila jej pouze dospělým. Uvedl Jindřich Vobořil.

Legislativní úprava by podle něj měla také zaručit, že kratom nebude obsahovat cizorodé chemické a biologické kontaminanty, které by mohly ohrozit lidské zdraví.

Zdroj: Idnes.cz

Kratom zatím nebude zařazen na seznam návykových látek a aktuálně se pracuje na regulaci prodeje kratomu pouze pro dospělé osoby.